رويت صورت حساب
 
 
برای رویت صورت حساب لطفاً شماره اشتراک 8 رقمی و یا شناسه قبض 13 رقمی که روی صورتحساب برق درج گردیده را وارد نموده و روی دکمه نمایش کلیک نمایید :
 
     
در صورتی که محل انشعاب شما در محدوده شهر تبريز و حومه و شهرهای اسکو ، ایلخچی، آذرشهر ، گوگان ، ممقان ، خسروشهر و سهند می باشد از طریق این صفحه و انتخاب توزیع نیروی برق تبریز اقدام به مشاهده صورت حساب خود نمایید.